Inspectia Muncii – I.T.M. ARADVa anunţăm publicarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, 6.0.5 în data de 29.04.2016 care cuprinde reintroducerea temeiurilor de suspendare eliminate, Art.51Alin.1Lit.B, Art.52Alin1.LitD precum şi o serie de modificari descrise pe site-ul Inspectiei Muncii, sectiunea REGES.

 

Suportul tehnic pentru aplicaţia REVISAL este asigurat de firma TEAMNET la telefoanele:
0318-601901, 0213-116629, 0213-116637

(mai multe informații)

messagebox_warning

Versiunea curentă Revisal 5.0.8 si versiunea noua Revisal 6.0.5 vor funcționa în paralel pentru o perioadă de cel puțin două luni. În această perioadă vor fi preluate ambele versiuni de registru.

 

 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ (I.T.M.) ARAD este înfiinţat şi organizat în baza Legii nr. 108/1999 şi a H.G. nr. 767/1999, cu modificările şi completările ulterioare, are ca principal scop urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţiilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii.

Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul Bucureşti, şi are personalitate juridica. În subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează Inspectoratele Teritoriale de Muncă în fiecare judet şi în municipiul Bucureşti, precum şi Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional de la Criscior şi Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii de la Botoşani…

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice face parte din administraţia publică centrală, fiind în subordinea Guvernului. Are rol de sinteză pentru asigurarea şi coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul muncii, protecţiei şi solidarităţii sociale.

ITM ARAD
::contact::
Arad, str. Episcopiei, nr.11-13
telefon : 0257-257251
e-mail : itmarad@itmarad.ro

 

 

 

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Inspecția Muncii a aplicat,  în cinci zile, amenzi în valoare de 1.850.900 lei și a început o acțiune de control împreună cu ANAF, în baza unui plan comun Inspecţia...

 
Comunicat de presă

Comunicat de presă

Inspecția Muncii a aplicat amenzi de 415.777 de euro în cinci zile Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 30.05 – 03.06.2016, acţiuni de control în...

 
Comunicat de presa

Comunicat de presa

Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 470.000 de euro într-o săptămână și a verificat transportatorii care ajung în Portul Agigea Inspecţia Muncii...

 
Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Situaţia societăţilor comerciale înregistrate până la data de 05.10.2015, la I.T.M. Arad, în baza Legii 156/2000 republicată Inspectoratul Teritorial de...

 

Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate

Macheta retragere abilitare servicii externe   Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate  conform HG nr.1425/2006 cu modificările...

 
Comunicat de presa

Comunicat de presa

Inspecția Muncii a aplicat amenzi de aproximativ 731.000 de euro într-o săptămână și 513.000 de euro prin controale în domeniul construcțiilor Inspecţia...

 
Comunicat de presa

Comunicat de presa

Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 500.000 de euro în cinci zile de controale Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 04 – 08 aprilie 2016, acţiuni...

 

Lista privind bunurile cu titlu gratuit

Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcţiei în conformitate...

 
Anunt achiziţie publică

Anunt achiziţie publică

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD cu sediul în Arad, strada Episcopiei nr. 11-13, C.I.F. 12337817, anunţă iniţierea procedurii de achiziţie directă de servicii...

 
Comunicat de presa

Comunicat de presa

Inspecția muncii a aplicat amenzi de 1.566.300 de lei și a depistat 142 de persoane fără contracte de muncă Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 28...